www.บ้านค้อ.รัฐบาล.ไทย
Home

เดิมบ้านค้อ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสัง ตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2482 แยกมาตั้งเป็นตำลบ้านค้อ เมื่อปี พ.ศ. 2485 มีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 8 หมู่บ้าน บ้านกุดฉิม บ้านหนองทุ่ม บ้านท่าศิลา แยกมาจากตำบลโคกใหญ่ ปี พ.ศ.2500 ตั้งหมู่บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9 โดยแยกออกจากบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ปี พ.ศ.2530 ตั้งหมู่บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 10 แยกออกจากบ้านกุดฉิม หมู่ที่ 4

ตำบลบ้านค้อ ยกฐานะเป็นองค์การบริหาร-ส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 อยู่ห่างจากอำเภอโนนสัง ประมาณ 7 กิโลเมตร ที่ทำการตั้งอยู่บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 2 ปัจจุบันตำบลบ้านค้อมีหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน อ่านต่อ...

ชมสไลด์ประมวลภาพกิจกรรม...

 

ดู แผนที่เทศบาล ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
 
 
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์